No om olnu imeline suvi. Kõik D-vitamiini ja päävä võtmisõ hullu omma süäme tsälkä saanu. Põllumehe omma kül eriolokõrran, a ku olõt saisun, et saat kaia taivahe, mitte ärkõrvõnut hainamaad vai kuionut viläpõldu, sis om su elo olnu tansaman põh’amaal nigu üts suur Kreeka.

Üts tävveste terve mudsuga inemine ütel’, et ku seo omgi seo pelät kliimalämmäsminek, sis timä om kül rõõmsa. Kõgõ seo ilo pääle või muiduki tulla ikk. A ku edespite ka muud hääd luuta ei olõ, sis vast avitas sääne suvi üten tõisist rahvist arvosaamisõlõ ja ülepää rahvidõvaihõlisõlõ sõprusõlõ. Põh’arahva, säälhulgan eestläse, mõtlõsõ jo lõunamaa inemiisist ku ütest vedeläst seltskunnast. Meil tulõ tan kriiklaisi lainõ kinni massa, a nimä mugu pidävä siestat. No saami mi kah arvo, et ku päiv paistus, omgi elo lill, ja ku lämmüs jursu vällä võtt, sis omgi nii.

Kabuna Kaile, Uma Lehe suvõtoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit