Seo lugu juhtu 2003. aastal, ku mu imä tüüt’ Säästumarketin.

Ütel pääväl tulliva müüki ilosa naisi talvõsaapa. Üts naanõ tull’ mu imä manu ja küsse:

«Andkõ andis, kas teil om välän üte saapa vai paari hind?»

Kungusõ Karinee
Parksepä keskkuul
5. klass

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit