Võromaa kehvä kuulmisõga inemiisi ütistül (vaegkuuljate ühing) om plaan osta sääne aparaat, miä avitas kehvä kuulmisõga inemiisil suurõmbil üritüisil kõnõldust arvo saia. Aparaadi nimi om silmusvõimõndi ja tuu avitas kehvä kuulmisõga inemiisi paigun, kon ümbretsõõri om hariligust suurõmb larm, kon kõnõlõja om kavvõn vai ruum kajas vasta. Massin avitas kullõlda kuunolõkit, tiatritükke ja muud säänest.

Kehvä kuulmisõga inemiisi ütistü pallõs kõigil, kiä saava, aparaadi ostmisõ jaos rahha anda. Tuud saa tetä pangakonto pääle: MTÜ Võrumaa Vaegkuuljate Ühing, konto nr EE331010220017292011. Seletüste tulõs kirota «Silmusvõimendi».

Ütistü om tenolik ütskõik ku suurõ vai väiku toe iist.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit