30. lehekuul tege Võro kunstikeskus Avatud Ateljee vallalõ kümnendä aastanäütüse – kunstnigõpaar Rumvoldi Aivar ja Ruti omma nii kavva opanu huviliidsi kunsti tegemä.

«Aastaga iks jõud inemine ütte-tõist är oppi,» kõnõl’ Aivar. Timahava sai ateljeen pruuvi savitüüd, õlimaali, tsehkendämist ja pastelli. Huvilidsõ omma päämidselt inemise, kiä tahtva hindä majapidämiste mõnõ ilosa as’a saia. Stiil om Rumvoldi jutu perrä egälütel ummamuudu: kiä tege peenembät tüüd ja kiä tõmbas pintsliga lajalt. Noid ummamuudu asjo saagi kaia kuu ao joosul näütüsel.

Avatud Ateljee om mikandin kõgõ suurõmba valikuga Eesti kunsti müümise kotus. Ruti om tuu luuja ja vidäjä. Et kunstitarõ Jüri uulidsa pääl tüküs kitsas jäämä, sis osti Ruti ja Aivar är Võro liina kõgõ vanõmba maja ja naksi tuud kõrda tegemä.

Aivar märk, et Võro-suurudsõn liinan piät iks uma kunstigalerii olõma. «No kunsti müümine om elämise viis, rikkas tuuga ei saa,» ütel’ tä. «Hollandin kõnõldi samma, no sääl oll’ vällä nuputõt pildirent – näi esi, kuis 30 tüüd pakiti kokko ja anti firmalõ katõs aastas rendile.» Aivar ummi savianomidõga säänest ärri tetä ei taha. Põhjusõ omma lihtsä: üten mikandi restoraanin võtt’ anomamõskja mõskmisõ aigu napsu ja lahksõ hää hulga savist anomit är. Pääliina söögikotussõn oll’ jäl tõnõ hädä: külälidse tüke anomit pihta pandma.

Minevä nädäli nakas’ Rumvoldi Aivar ette valmistama joba vahtsõt juubõlinäütüst. Kunstimiis saa sügüse 60 ja näütäs tuul puhul umma savitüüd Võro liinagaleriin. Näütüse jaos om plaan tetä kõik vahtsõ savianoma, no egän tehnikan, midä savikunstnik om aastidõ joosul pruuvnu.

Rumvoldi Aivari savist anomist miildüse inemiisile kõgõ inämb sändse, millele om kiri pressit luudusligu kraamiga: haina, siini, puuossõga. «Veli om mul kalamiis, tuu saatsõ kuivatu kammõlja – oi, tuuga sai hulga ilosit asjo tettüs!» muheli miis. «No ütskõrd kass, kurivaim, sei puul är, sis ma es kõnõlõ kassiga tükk aigu.»

Harju Ülle


Rumvolti Ruti ja Aivar näütäse ummi töid. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit