Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

3. kiri. Meditsiinisüstemist

Pill tulõ pikä ilo pääle, üteldäs. Vanõmb poig karas’ diivani pääl, nika ku sattõ sälätoe otsast pääga vasta põrmandut nii õnnõtulõ, et kukru sai peris kõva paugu. Poiskõsõ iks satasõ, a seokõrd tull’ perän sadamist suur väsümine, ossõndaminõ, ja lats oll’ näost väega valgõ.

Kutsõmi kiirabi, kiä pääle paiga pääl ülekaemist tekù otsussõ, et lats tulõ viiä haigõmajja. Tuu hiidüt’ är, a lats tundsõ hinnäst halvastõ ja muud jää es üle. Sõidimi vilkuridõga kiirabimassinaga minemä.

Latsilõ mõtõld kiirabihaigõmajan võtt’ meid vasta parasjago valvõn olnu tohtri. Tä kai kipõlt olokõrra üle ja selet’, miä saa edesi. Timä hindamisõ perrä oll’ vaia päält säänest traumat last küländ põh’aligult uuri.

Kõgõpäält lätsimi ultrahelikabinetti, kon uuriti läbi kõtu, sälä ja rõndkere piirkund. Sis tull’ kompuutertomograafia, et pää läbi skäniiri. Vahepääl võeti veenist verd ja tetti kuus-säidse analüüsi. Päält massinidõ kõrrald’ valvõn olnu tohtri as’a nii, et latsõ ja tälle tett uuringidõ tulõmusõ kaiva üle neli eriarsti. Õnnõs määndsitki vigastuisi es löütä. Kõu oll’ vahepääl ka tsipa magada saanu ja tundsõ hinnäst parõmbalõ. Meid lasti kodo.

Järgmädsel hummogul kävemi viil neurokirurgi vastavõtul, kiä kai üle motoorika ja koordinatsiooni. Et timä kah midägi imelikku es lövvä, sai seo lugu õnnõligu lõpu.

Pääle tuud, ku ollimi kodo tagasi tulnu ja hiitümine naas’ üle minemä, oll’ mu edimäne tundminõ «Vau!». Säänest põh’alikkust es olõ ma varramba kiirabin trehvänü. Mu kogõmus om innembi sääne, et ku kõik paistus inämb-vähämb kõrran, saadõtas kodo ja kästäs tagasi tulla, ku halvõmb nakkas.

Eestin arvatas Rumeeniä (ja kah’os ka väega pall’odõ tõisi riike) kotsilõ tsipa halvastõ. Meditsiinisüstemi kotsilõ või mu kogõmusõ perrä külh üteldä, et innembi om põhjust rumeenläisi pääle kadõ olla.

O zi bună!*

* «Ilosat päiva!» rumeeniä keeli.


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit