Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

22. kiri. Soomõ om tõistmuudu maa

 
Oll’ vaia kõrras koton kävvü. Kõgõ odavamb ao ja raha mõttõn oll’ reisi läbi Soomõ – linnukiga Bukarestist Helsingile ja säält laivaga Eestimaalõ. Nigu viieaastanõ Rasmus Kõu tabavalõ är märkse, saimi uma reisi pääl tarvita pia kõiki transpordiriistu: hummogu taksoga linnujaama, linnujaama väretist bussiga linnugi pääle, linnukiga Vantaa linnujaama, sis rongiga Helsingi keskliina, trammiga sadamalõ ja laivaga kodomaalõ.

Inämbüs eestläisi arvas, et Rumeeniä om väega kavvõ ja tõistmuudu maa. Teedäki: mustlasõ, vaesus, korruptsiuun. Periselt ei olõ taa maa Eestist pall’o tõistmuudu. Poodiriioli omma ütesugumadsõ, inemise omma küländ kinnidse, tüütegijä, ausa ja tubli. Nigu meilgi, om ütiskunnan küländ selgele nätä ja tunda kommunismiao jälgi ja paiguldõ ka nostalgiat. Korruptsiooni ja kahtlasõ ida puult peri raha poolõst nakkami mi esi tassakõistõ maailma tippu nõsõma.

A kae, Soomõ om üts tõistmuudu maa. Kongi Euruupan ei olõ ma uulidsa pääl trehvänü nii pall’o helle hiussõ ja nahast kuhtiga rokkariid. Näide vällänägemise tegevä viil ands’akambas eläjänahast vai heegeldedü vüükoti ja vüü vaihõlõ tsusadu põdrasarvõst pääga väidse.

Inämbüs paarikõisi omma säändse, kon suurt kasvu tugõva naistõrahva käevangun om vähämb miis. Laiva restoraanin võtva Soomõ mehe alostusõs ollõ. Naasõ võtva ollõ kõrvalõ pitsikese Salmiakkit, seod edimädses joogis. Tõõnõ tsõõr om olu ja džinn (tuu kangõ, mitte long drink) ja edesi lätt segu mugu värvilidsembäs.

Uulitsit kraamva lõunamaa vällänägemisega inemise, a ku tego om tüüga, miä joba mõnt mõistmist nõud ja kon om tähtsä vastutustunnõ, om tuu päämidselt eestläisi huuldõ ant. Suumlasõ esi tiinvä rahha mugavin kontorõn arvudi takan klõbistamisõga.

Ku Tal’nan ja Bukarestin om autojuhi tähtsäs tüüriistas signaal ja närvilist tõmblõmist om liiklusõn hulga, sis Helsingin lätt liiklus rahulidsõlt ja tsiviliseeritült. Uulidsa omma puhta ja kõrran, ütistransport om kõrraldõt ja tüütäs väega häste. Kõik juusk kuigi tassakõisi ja rahulidsõlt, esiki igäväle.

Mu meelest omma Soomõ ja suumlasõ säändse, nigu eestläse hinnäst uman kujutlusõn nägevä (vällä arvada olu Salmiakkiga ja heegeldedü vüükoti). A periselt om Eesti pall’o sarnatsõmb Rumeeniäga. Tulkõ kaegõ uma silmäga!


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit