Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

13. kiri. Rahapuu

Taht miis autot osta ja lugõ kuulutuisi. Silmä jääs üts, kon pakutas veidü sõitnut mersut. Kõik huuldusõ ilosalõ tettü ja väega hää hind, selle et umanigul om kipõstõ rahha vaia kortina remontmisõs. Kõlistas müüjäle, kiä kõik kuulutusõn kirän olõva õigõs tunnistas ja viil takast tsusk, et ostjist om järekõrd ussõ takan. Lepütäs kokkosaaminõ.

Kokko saias kohvikun ja mersut ei olõ umanik üten võtnu. Ei olõ ka paprit. Kõnõldas juttu, lepütäs kokko hinnan ja ka seo, et müüjä saat paprõ mehele ildampa õdakus.

Ku õdagu paprõ tulõva, saa selges, et tego om Opeliga ja huulduisi kotsilõ paprit ei olõ, selle et neo omma tettü üte sõbra man, kiä arvit vällä ei kirota. Miis kõlistas müüjäle ja küsüs seletüst. Tuu pääle om müüjä kogoni pahanu. Auto om jo ausa ja Saksamaal tett, nigu mersugi. Huulduisi osan tulnu tõist puult lihtsäle inämb usku. Kaup jääs katski, müüjä lõpõtas sõnnuga, et kül ostja viil ildampa kahjatsõs, et hääst as’ast är ütel’ ja kinkalgi tõõsõl väärt kraami uma nõna alt är napsada lask’.

Paari nädäli peräst, ku mehel mersu jo meelest lännü, tulõ kõnõ müüjält. Tuu pakk mesijutuga vahtsõt kokkosaamist, lupa tetä Opelile väega hää hinna ja om ekämuudu vastatulõlik. Küsümisele, kohe tõõsõ ostja jäi, jätt tä vastamalda. Läbikõnõlõmisõ läävä edesi ja käävä vast täämbädse pääväni.

Seo lugu and hää pildi ärikõnõluisist vähägi suurõmbidõ kaubategemiisi man. Rumeeniän om kimmäle jõun vanasõna: kõik, miä helkäs, olõ-i kuld. Edimält om sääne muud võõras ja harinõmada ja või mõnõ hellätsembä inemise vihatsõs aia. Periselt olõ-i mõtõt ummi närve kuluta, lihtsämb om leppü, et tõõsõn kultuurin kääväki as’a tõistmuudu.

Lõpus olõ-i midägi katski kah. Kaupa tetäs, elo ja äri käävä huuga ja inemise omma rõõmsa ja tegüsä. Esi piät lihtsäle teräne olõma ja ei või hää pakmisõ pääle ülearvo hõisku minnä.

Cumpară acum! Aceasta este cea mai bună ofertă!*

* Osta õkva är! Seo om kõgõ parõmb pakminõ! rumeeniä keeli.


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit