Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

11. kiri. Mille minnä õkva, ku saa ka tsõõriga!

Ku mu esä olõs 1980. aastil mõnõlõ sõbralõ ütelnü, et tä piät Tartost Tal’nalõ sõitma, a lätt läbi Võro liina, selle et sis tulõ reis odavamb, olõs sõbõr tä hääl juhul vällä naarnu ja halvõmbal juhul mõtõlnu, et vast läts’ eelmädsel pääväl pido tsipa pikembäs. A täämbädsel aol linnukiga reisen või sääne pää pääle käänet loogika häste tüütä.

Meil Rasmus Kõuga om vajja keväjä kõrras kodomaal kävvü. Om asju, miä aia tahtva, ja poig nõud, et saanu vai puul päivägi armsas saanun Sõmmõrpalo latsiaian olla. Vannu sõpru nätä ja oppajilõ vällämaa uudissit kõnõlda.

Bukarestist Tal’nalõ õkva linnada ei saa. Kongi tulõ vahepääl maa pääle tulla ja linnukit vaihta. Väiku kahjatsusõga tulõ tunnista, et hädä ei olõ Rumeeniä, a Eesti päämidse linnujaama vähätsin õkvaühendüisin. Bukaresti linnujaam oll’ minevä aasta üts suurõmba vahtsidõ ühendüisi numbrõga taivavärehtiid Euruupan.

Ütel õdagul naksi reisi plaanma, kai hindu ja sõidutsihte mitmõ internetilehe päält. Kõgõ kipõmb ja odavamb om siiämaalõ olnu linnada kas läbi Viini vai Varssavi. Seokõrd jäi kogõmada silmä, et Maltalt saa õkvalinnukiga Tal’nalõ õnnõ 30 euro iist. Õkva karas’ päähä küsümüs, kuis Bukarestist Maltalõ saa. Tull’ vällä, et õkvalinnukiga ja 40 euro iist. Kildamängust oll’ puudu viil üts tükk – üümaja Maltal. Kats üüd katõlõ mehele 80 eurot ja olkõ terve! Kõik kokko mullõ ja pojalõ 220 eurot. «Õkva» Bukarestist Tal’nalõ linnatõn olõs kõgõ odavamb variants masnu 280 eurot.

Säänest võimalust om pall’o keremb tarvita, ku timäst arvo saia. Otsus sündü kipõstõ ja seo tähendäs, et käümi koton, a vahepääl puhkami kats päivä Maltal.

Pe curând!*

* Näemi pia! rumeeniä keeli.


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit