Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

10. kiri. Katastroof

Päiv inne Eesti Vabariigi saandat sünnüpäivä andsõ Rumeeniä ilmateenistüs hoiatusõ, et pühäpääväst nakkas lummõ sadama ja lätt külmäs. Eestläse jaos olõ-i tollõn midägi imelikku, et urbõkuu alostusõn 7–8 kraati külmä om ja lummõ satas, a tanmail tähendäs sääne ilm täämbädsel aol midägi eräkõrdsõt. «Täämbädsel aol» tuuperäst, et kõik vähämbält 35aastadsõ rumeenläse, kinka ma as’ast kõnõlnu olõ, pidävä lumist ja miinuskraatõga talvõ tävveste harilikus. Parhillatsõl aol om tõistmuudu ja Bukaresti liinavalitsus and’ teedä, et iispäävä ja tõsõpäävä omma kõik kooli-latsiaia kinni.

Pühäpäävä õdagu pand’ki sadama. Sattõ nii, et eski põh’amaa miis naas’ mõtlõma, kuna perämäne kõrd kodomaal kõrraga nii pall’o lummõ tull’. Nika ku kolmapäävä hummoguni sattõ üttejutti ja seo aoga jõud’ ilmadu hulk lummõ taivast alla tulla. «Katastroof» läts’ nii suurõs, et kooliussõ otsustõdi nädäli lõpuni kinni jättä. Mu tõõnõpuul ütel’ kah pääle välän käümist, et ilm om hirmsa ja külm. Ku ma seod kontrolman käve, sis sai muidoki selges, et tego oll’ hariligu peris pehme ja lumidsõ talvõilmaga. Arvada mõjjo kallimbalõ seo, et vaihõpääl oll’ joba kevväi olnu – ku 6. vahtsõaastakuu pääväl om välän 17 kraati lämmind, sis urbõkuun inämb tõsist talvõ ooda-i.

Elorütmi mõotas suur lumõsado tan kõvva. Lumõkoristus om väega vaivalinõ ja seod tetäs õnnõ suurõmbidõ uulitsidõ pääl. Muial tulõ luuta auto hääle läbipäsemise võimõlõ vai ummi lihassidõ jõvvuga tii puhtas tougada. Jalgteid ei luu kiäki puhtas ja naidõ asõmõl omma lummõ sõkutu tiiraa. Autit jääs liinan hulga veidembäs, a ka neo veitü ajasõ liiklusõ kõrraligult umbõ. Kõkkõ seod om peris lust kaia.

Eräkõrralidsõ olokõrraga köüdüssen jäi silmä, et rumeenläse ei piä ülearvo tähtsäs muudsal aol pall’o sõimatuid suurollõ. Sakõstõ või nätä olokõrda, kon miis istus lämmän auton ja kaes, kuis naanõ lapjuga auto ümbrelt lumõ är visatus saa, et sis rõõmsalõ sõitu minnä.


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit