President Kaljulaid and seo aasta vällä 113 avvorahha. Ma ei olõ ummi lemmikit viitsnü harilikult vällä märki, a seo aasta tii erändi.

Ma anna mõttõlist avvohinda parõmba arvosaamisõ peräst üten katõgoorian ja tuu nimes om «Käü p…e!».

Käüge pe…e, Lobjakas ja kõik tõsõ, kiä ti nõvvati, et president Kaljulaid piäs osalidsõlt vai tävveligult är ütlemä Euruupa kontrollikuast saadavast hüvitisest! Käü p…e, kiä sa võõran rahakotin nuhit!

Käü p…e, väärikas vanainemine, kiä sa arvssit, et president Kaljulaiul ei olõ uma nellä latsõ ja vällämaal tüütedü ao peräst olnu aigu Eesti aoluuga lähembält tutvas saia.

Käü p…e, Pätsu Konstantin. Jah. Ja käü p…e, Konstantin Pätsu plaanitav avvosammas. Ja Laidoner, käü sa kah p…e, niipia ku sust kongi juttu piäs tulõma.

Käü p…e, Ilvese Evelini jutusaadõ! No ausalõ. Süämest. Egäsugunõ võlss-süämlikkus ja kunstlik ikukiskminõ käügü p…e.

Kõik Salumäe Erika skandaali osalidsõ, käüge ti kõik p…e avaligu ruumi risotamisõ iist.

Käü p…e, Mõisa Jüri, kiä sa õkva ütlit, et lõpõtit sotsiaalmassu masmisõ! Väegade p…e käü jah.

Sõs käü p…ele, olümpiäkomitee, uma minevädse aasta nais- ja miissportlasõga. Ja sõudmisõ nelläpaat tsuska hindäle kõgõ otsa.
Ku Sildaru Kelly es olõ minevä aasta kõgõ parõmb sportlanõ, sõs käüge p…e.

Käü p…e, keskkunnaministeeriüm. Plaani iist litsu läbi mõtsasäädüse muutminõ, mis lupa lakõsragomisõ pindala suurõmbas tetä, noorõmbit puid rako ja ragomislupõ lihtsämpä vällä anda.

Ja tollõ iist, et ti olõti Peipsi kalurikolhoosõlõ maaha möönü. Ja tollõ iist, et lätläne saa siist segämäldä kalla vällä viiä nii pall’o, ku süä taht.

Pomerants, sa ku inemine olõt hää ja sündsä, a ku ammõtnik – käü p…e.

Rail Baltic. Käüge väega süvväle p…e kõik, kiä tuu hääs tüüd tegevä. Ma saa arvo, et Euruupaga köüdetü raudtii om ellojäämise küsümüs, a kõrrast veidemb om inemiisi, kiä uskva, et tollõs aos, ku Rail Baltic valmis om, inämb Euruupat alalõ om. Säändsel kujol. Talliina-Helsinki tunnõl, käü sammamuudu p…e, mõlõmbast otsast.

Firmamassinidõ numbrimärgi ja sõidupäivigu. Käüge p…e.

Käü p…e, ministriherrä Reinsalu Urmas, uma karistuspoliitiga iist.

Niisama käü p…e silmäkirälikkusõ iist, et sa Ossinovski alkoholisäädüsele vii pääle tõmbsit. Ja Ossinovski esi käügü p…e alkoholipoliitiga iist.

Mis viil? Eelä käve vahtsõt Eesti filmi kaeman. «November». Käüge p…e, Kivirähast oll’ asi kavvõl.

Ilm läts’ kah külmäs, käü p…e, ilmateenistüs, aknõ omma jäl udsudsõ…

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
musti prillega miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit