Mälzeri Inge pilt

Üts Rõugõ kooli rahva kingitüs 100aastadsõlõ Eestile oll’ tsirkõ pesäkastõ tegemine. Koolilatsõ tei ütenkuun 100 pesäkasti ja nuu panti Rõugõ kooli ja opilaisi kododõ lähküle puiõ otsa.

Pesäkastõ ehiti kõik Rõugõ kooli opilasõ 1. kooni 9. klassini. Projekti käümätoukaja oll’ oppõalajuhataja Käisi Ere, ehitämist juhat’ tüüopõtusõ oppaja Kaasi Kaido. Väikumbil latsil käve esä kah abin. Lavvamatõrjaaliga tugi OÜ Trendwood.

Ku pesäkasti olli valmis saanu, pidi koolirahvalõ loengu tsirkõ pesätegemisest ja pesäkastõ paikapandmisõst Rõugõ valla keskkunnaspetsiälist Tanilsoo Jaanus.

Pildi pääl omma 8. klassi nuurmehe Vahteri Lukas, Kangro Toomas ja Valge Robin, kiä panni pesäkastõ paika Rõugõ rahvamaja ümbre.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit