5. põimukuul pidävä Rõugõ priitahtligu pritsimehe käräjit. Päiv nakkas pääle kell 15 pritsimiihi ja küläliidsi rongikäügiga Ala-Rõugõst parki.

Põnõvit ja lustlikkõ tegemiisi om kõgõlõ perrele, maaha peetäs ka lahinghargnõmisõ võigõlus. Pritsimiihi päiv lõpõs tandsuga.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit