Rõugõ muinastalo om valmis saanu video «Rõuge muinastalu. Retk rauaaega», miä kõnõlõs Rõugõ kandi elost 1000 aasta iist.

Filmin kõnõldas sepätüüst, tina ja pronksi valamisõst, soomaagist ravva sulatamisõst. A et raud oll’ tuudaigu kallis, sis inämbüs tarvilikkõ asju tetti iks puust ja puukoorõst. Viil om juttu tuust, kuis süvvä tetti ja midä süüdi: terävilä kõrval olli tähtsä herne, ua ja läädsä. Lihha saadi päämidselt umast kodoeläjäkar’ast, suur jago elämisen vaiamineväst rõivast tetti esi.

Tsipa näemi ka, kuis eleti, küteti ja maati. Saami teedä, et muu ilmaga käve kauplõminõ, päämidselt müüdi välläpoolõ eläjänahku.
Filmi saa kaia internetin kodolehe muinastalu.ee pääl.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit