12. vahtsõaastakuu pääväl tunnust’ riigikohus õigusteemalidsõ opilastöie võistlusõ parõmbit, kittä sai ka Võromaa kutsõhariduskeskusõ metallilõikamisõtüü 1. kursusõ opilasõ Issaku Kermo võrokiilne tüü teemal «Annat sõrmõ…».

«Kermo juhendaja Adamsoni Mehis soovit’, et võrokiilne tüü om tõistmuudu ja jääs silmä,» selet’ Võromaa kutsõhariduskeskusõ eesti keele oppaja Sillamäe Ülle.

Ülle avit’ki Kermol taad tüüd võro kiilde panda. «Juriidilinõ jutt oll’ paras pähkmäs – tull’ iks vaiva nätä ja loomingulinõ olla,» muheli Ülle.

Issaku Kermo arotas uman tüün etteantut juriidilist küsümüst: kas oppaja või opilasõ käest nutikmassina jõvvuga är võtta, timä telehvonin nuhki, säält saad teedüsse perrä opilasõ narkomaanis arvada ja tuuperäst koolist vällä visada.

Sillamäe Üllel oll’ hää miil ka tuu üle, et seo oll’ ülepää kõgõ edimäne kõrd, ku Eesti kutsõoppõasutusõ opilanõ riigikohtu konkursilõ tüü saatsõ.

Riigikohus tunnust’ kokko 19 gümnaasiumiopilast. Kittä sai viil võrokõisi: Võro gümnaasiumi opilanõ Sulõ Rene, Hugo Treffneri gümnaasiumi opilanõ Narusbergi Henrik ja Kanepi gümnaasiumi opilasõ Lina Kristen-Kalev, Pedäjä (Pettäi) Tauno ja Varuli Jakob.

Kanepi opilaisi tüü om kah ummamuudu – luulõtus ja räpilugu teema «Annat sõrmõ…» kotsilõ.

Harju Ülle


Issaku Kermo riigikohtu käest saadu avvokiräga. Sillamäe Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit