Minevä riidi ja puulpäävä sõidi Vana-Võromaa teie pääl kamban ligi sada rattasõitjat. Seo sõiduga tahtsõ rattasõitja miilde tulõta, et rattaga sõitja piät kah suurõmba hirmulda tii pääl sõita saama.

Sõit naas’ pääle Põlvan ja lõppi Antslan, a tsiirutõdi peris hulga ja esiki Lätimaalõ kääneti sisse.


Seo pildi pääl omma rattasõitja edimädse päävä õdagu jõudnu Sulbi küllä, samal pääväl om iin viil 40 kilomiitret sõitu. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit