Räpinä vallah Männisalu küläh oll’ 5. mahlakuu päälelõunal 14 kraati lämmind. Päiv paistu läbi pilvi ja üts rästik oll’ tulnu päivä võtma. Olli täst nii puul meetrit kavvõl, ku tedä pildisti. Tsipakõsõ rästik iks tsisisi kah.

Piiri Aini pilt ja jutt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit