Buss tulõ mi küllä telmise pääle, eelmidse päävä õdakus tulõ kõlista ütistranspordikeskustõ numbri 12 012 pääle ja sõit kokko leppü. Hummogunõ buss lätt Männisalust vällä kell 7 ja õdagunõ jõud kell 16.05.

Varatsõmbil aastil olõ-i mi küläh liinibussi käünü. Sovhoosi aigu käve tüüliidsi buss, miä vei rahvast Vilustõ keskustõ. Meil om väiku külä, tah eläs kõik aig 12 peret ja kattõ tallo tarvitõdas suvildõ. Tühjo majjo meil olõ-i. Rahvast eläs Männisaluh 23, om kuus tüüinemist ja kolm koolilast.

Bussiliin naas’ tüüle Jacobsoni Külli (pildi pääl verevä paltoga) tubli as’aajamisõ pääle ja seo om innekõkkõ abis koolih käüjile latsilõ.

Piiri Ain


Piiri Aini pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit