«2,5 kuuga olõmi möönü 2,5 tonni hapnit kapstit,» imehtäs Räpinä ettevõttõ Figuraata OÜ pernaanõ Vaherpuu Marge (46) hindä kodotsidõ kapstidõ müügiedu üle.

Figuraata neli kapstasorti (puhta, küümnidega, põrknaga, kuruslauguga) saiva õkva ka Põlva maakunna rohilidsõmba märgi. Tuu näütäs, et kaup om tettü uman kandin kasvatõdust kraamist. Osta saa noid kapstit päält Räpinä ka Põlvast ja Tartost taloturu päält.

«Rahvalõ miildüs kõgõ inämb põrknaga sort,» ütel’ Marge. «Kuruslauk – tuu passis värskilt süümisest, havvuta tuud ei taso. Küümnidega kapstas om sääne nostalgiavärk.»

Kapstas om peri Setomaalt. Miktämäe talomehe Kase Aimari käest ostõti viis-kuus tonni kapstit ja nuu tetäs kõik hapnis kapstis är.

«Suust suuhtõ om reklaam lännü,» muheli Marge. «No om jouluaig ja põhimõttõlidsõlt õnnõ kapstatünnün elämigi.»

Kapstateon omma abin miis ja kats suurt poiga. Suurõmba teo mano haarõtas viil paar abilist puhastama.

Kukki kapstas mass rohkõmb ku suurtüüstüse uma, tuu ostjit ei hiidütä – uma om iks uma.

Kapstas om Vaherpuu Margel ja Viljaril (46) nii-üteldä projekt, põhitüü om näil siini ja marjo kokkoostminõ ja suulaminõ, ärkülmätämine. No et tuujaos omma ruumi vällä ehitedü ja tunnuspaprõ saadu, sis olõ-s kapstateo manovõtminõ määnegi suur vaiv.

Harju Ülle


Figuraatal om neli sorti hapnit kapstit. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit