Räpinä kammõrkuur uut kõiki helürühmi vahtsit lauljit. Proovi omma tõsõpäivilde kellä 19–21 Räpinä muusigakoolin.

Kandidaadi võiva hindäst teedä anda seo kuu lõpuni. Ettelaulmisõs/helüproovis tulõ kirota koori dirigendile Kadarpiku Tiinalõ tiina224@gmail.com.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit