1930. aasta lehekuun käve Võrol Medrano tsirkus Viinist. Võro turuplatsi pääle panti üles suur nelä mastiga telk. Tsirkus tõmmas’ maalt liina uskmada pall’o rahvast, 6000 eläniguga Võrol möi tsirkus 18 000 piletit.

Maalt tulli inemise jalaga, rattaga, hobõsõga. Eski kavvõmbist maakunna valdust tulti. Liin oll’ maainemiisi täüs ja inämbüs maakunna autit vidäsi inemiisi liina.

Päävän oll’ kats etendüst. Latsilõ ja sõaväeläisile olli odavamba piledi. Piledikassadõ man olli pikä järekõrra, uutma pidi mitu tunni. Võrolt läts’ tsirkus edesi Tartolõ, säält Tal’nalõ, Suumõ ja Ruutsi. Järgmäne aastak hüpäs’ tsirkus viil Eestist läbi, seokõrd Pärnu liinast.

Tsirkus tõi üten ka väiku skandali. Kats Võro tütärlast lätsi tsirkusõtegijidega üten. Üts noist löüti mõni aig ildampa Tal’nast Moskva võõrastõmajast, silmus kaalan. Õnnõs saiva tohtri tütärlatsõ iks elolõ turguta. Tõõsõ tütärlatsõ saatusõst es õnnõstu teedüst saia.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit