Eestimaast tulõ vällä arvada

umbkaudu katõ Piirissaarõ jagu maad

Loi kah läbi tuu 101 kultuuritegeläse märgukirä, kon jutt Rail Balticu plaani tagasipüürdmisest. Ega muidu vast es lugõnugi, aga kai noid nimmi, kiä olli alla kirutanu, ja mõtli: tohoh, siin jo egä viies säänest sorti tutva, kellega kunagi juttu aetu, ja sukugi ei olõ säänest tunnõt, et midäs näil üte talumehega õks kõnõlda.

Nii jah, et loi läbi ja naksi rehkendämä. Raudtii-viirne keelutsoon, miä aiaga eräldet, tulõ 66 meetrit lagja ja trass esi 211–213 kilomeetrit pikk. Arvõstusõ perrä tulõ Eestimaast vällä arvada 14 km² (kvadraatkilumeetrit) maad. Tuu om umbkaudu kas kats Piirissaart vai pia Kihnu suurunõ saar.

Hirmus mõtõlda, mia olõs saanu, ku kiäki olõs säändse maatükü tahtnu Vinnemaale kinki. Rahvas olõs õkva naanu vikatiid tõistpite toki otsa säädmä.

Nüüd aga, kui plaan ellu viiäs, ei tohe tuu maa pääl üttegi nirgist suurõmbat eläjät olla. Ega vast nirk ka es tohtnu, aga tuu tõbras mahus egält puult läbi.

Tahat vai ei, aga nakkat mõtlõma: kelle arvõlt sääne valgõ eelevant tahetas soetada. Mõtstõpriide arvõlt, tuu om selge – noil ei olõ raha kohut kävvü.

Olõtami, et Läänemaa rahvalõ massõtas kõik ilustõ kinni (kelle arvõlt?) ja nuu jääse asjaga nõuhhu. Olõtami, et Talina rahvas taht hirmsalõ Riia loomaaian kävvü ja sääl pikä kaalaga eläjät kaia. Nii et vast jääse Talina inemise kah nõuhhu.

Aga tuud ei saa ma küll arru, mille piassi asjaga peri olõma inneskise Tartu piiskopkonna inemise.

Mii raudtii om jo ammust aost saisma pant ja kiäki ei mõtlõgi sääl midägi kobistama naada.

Kruusa ja liivaga ei olõ meil nigunii midägi hõisada, nüüd sis veetäs perägi är vahtsõ raudtiitammi pääle.

Päämine küsümine om aga: mille jaos tuud eelevanti tahetas soetada? Kõik ammõtliku põhjendusõ omma jo ümbre kukatu ja vällä naarõtu.

Jääs üle ainult esi õigõ põhjus vällä mõtõlda. Tegelikult, vanarahvas omgi mõtõlnu: valmistõdas ette vahtsõt kiudutamist.

Seokõrd kiudutõdas terve eesti rahvas ja tävveste kultuursõlt: restoranvaguni ja puha. Ei määnestki loomavagunin külmetämist. Konditsioneeri pantas tühü ja kõik saa olõma armõdu kultuurnõ.

Sa mõtlõ, ku illus asi ja sul om mõnõst kuurmast kruusast kahju!

Pulga Jaan
Pulga Jaan,
talumiis

 

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit