Rõugõ kihlkunna, Misso ja Mehkamaa inemise saadi 29. joulukuu pääväl valitsusõlõ põhjõnduskirä, mille ei passi näide vahtsõ suurõ kodovalla nimes volikogodõ valitu Haanjamaa vald.

Kullõ artiklit:


 
«Om jäänü läbi märkmädä ja rahva käest arvaminõ küsümädä, miä saa, ku panda väiku veerepäälse maanuka nimi suurõlõ vallalõ,» kiroti inemise. «Ei olõ rehkendet ka kotussõnimenõvvokogo arvamisõga, et väiku maa-ala aoluulinõ nimi ei passi suurõmbalõ umavalitsusõlõ.»

«Kas Paganamaa ja Mehkamaa omma nüüt kah Haanimaa?» oll’ murrõn üts valitsusõlõ kirotaja, turismiettevõtja Piho Aigar. «Kas nüüt jääs üts väikumb Haanimaa suurõ Haanimaa sisse vai piät nakkama otsma vahtsõt nimme umalõ Haanimaa vanalõ kultuuriruumilõ?»

Haanimaa om uma kimmäs kant Haani luuduspargi seen (tsaariaignõ Haani ja Saalusõ vald, mitte parhillanõ Haani vald). Haanimaa ettevõtmiisi vidä haanimiihhi nõvvokoda.

Valitsusõlõ kirotanu inemise omma murrõn, et vahtsõ valla nimi sündü pääväpoliitilidsõ otsussõ perrä: volikogo olli tuud miilt, et ku viis valda läävä kokko, ei tohe üts noist saia nii nimme ku ka vallakeskust (tuus saa Rõugõ).

«Õigõaigsõ ütteminemise lepingu pandis tuudi aoluulidsõ kihlkunna nimi,» ütli kiräkirotaja, kelle meelest pasnu vahtsõ valla nimes Rõugõ vald.

«74% vahtsõ umavalitsusõ inemiisist eläs Rõugõ kihlkunna maa pääl,» kiroti nä valitsusõlõ. Vahtsõst vallast 61% om Rõugõ kihlkunna maa. Haanimaa om vahtsõst vallast õnnõ 15%.

Ka kotussõnimenõvvokogo arvas, et taa valla nimes olnu kõgõ parõmb Rõugõ vald.

Valitsusõlõ saadõdu kirä ala omma kirotanu mitmõ külävanõmba, ettevõtja ja kultuurielo vidäjä (27 nimme).

Ku valitsus löüd, et Haanjamaa valla nimi ei passi vahtsõlõ vallalõ, sis saat tä nimeküsümüse tagasi Rõugõ, Haani, Varstu, Mõnistõ ja Misso vallalõ, et kõik volikogo vahtsõ nime-otsussõ teesi.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Kõllasõ joonõ seen – vahtsõnõ Haanjamaa vald. Verevä joonõ seen – Haanimaa (tsaariaignõ Haani ja Saalusõ vald). Kõllanõ maa – Rõugõ kihlkund.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit