Haani-Pressi rahvaraamadukogo selts luudi 21. joulukuul 1910. Päämidse tegemise olli laul ja näütemäng. Kõrraldõdi ka tandsu- ja kirändüsõdakit ja maskõraatõ, miä olli tuul aol Võromaal väega moodun.

1915.–1919. aastagal olõ-s selts tüün, selle et käve sõda. Vahtsõst sai seldsielo huu sisse pääle 1928. aastakka. Peeti suuri pitõ, mink tuluga sai laulukuur Tarto laulupidolõ sõita. A õigõ pia jäi seldsi tegemise soiku, selle et tulõtõrjõ es anna inämb lupa Pressi koolimajan seltsi pitä.

Õnnõs tüüt’ raamadukogo edesi, tuul aol oll’ kogon 707 raamatut.

Täämbäne pilt om tettü 1912 seldsi laulukoorist. Pildi om tennü Võro piltnik Niilusõ Jaan. Kiäki om kirotanu pildi mano pildi pääl olõjidõ nime ja ka pildi pääl olõjilõ numbri mano pandnu.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit