Eesti kirändüsmuusõumi eesti rahvaluulõ arhiiv uut kaastöid inemiisi kriisiao kogõmuisist hindä vai ligimädse tervüse iist hoolõkandmisõl. Arhiivi kogomispaigan Kratt om vallalõ tettü lühkü ankeet, kon uuritas nii tervüsehätiga toimõtulõkit ku ka vaimsõ tervüse hoitmist karantiini tingimüisin. Sääl saa jaka ka lihtsäle ummi tundit, miä taa kriisi man tervüst silmän pidäden kõgõ inämb süäme pääl omma.

Ligemb teedüs internetist lehe kratt.folklore.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit