Postitii ütisüse ettepanõkil kõrraldas keskkunnaammõt Postitii luuduskaitsõ tulõvigulõ pühendedü avaligu kuunolõki. Kuunolõk peetäs Varbusõl suurõtiimuusõumin 9. piimäkuul kell 15.

Keskkunnaamõt om alostanu Postitii (Liiva-Varbusõ suurõtiijupp) kaitsõ alt välläarvamisõ. Avaligul kuunolõkil and keskkunnaammõt vastussit tuu teemaga köüdetüile küsümiisile.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit