Timahavanõ aasta om rahvusvaihõlinõ rahvakultuuri ja -kombidõ alalõhoitmisõ ja tutvastegemise aasta.
Eestimaal om iks vannust kombist kinni peetü. Nii ka 1950.–1970. aastil, ku Eesti maakoolõn oll’ kombõs rahvakallendri tähtpäivi pitä ja üten tuuga tekkü ka väiku etnograafianuka ja koolimuusõumi. Pall’o tuul aol kooliopilaisi kor’adu as’a ja mälehtüse omma täämbä löüdnü uma kotussõ Eestimaa muusõummõn.

Täämbäne pilt om tett Võro liinan Võrosuu koolin 1960. aastagal. Pildi pääl tutvustõdas tuhkapäävä kombit. Säändse päävä olli pühendedü ka tõisilõ pühhile ja omma pall’o üten avitanu, et kombõ täämbädse pääväni püsünü omma.

Ruusmaa Arthur


Pilt Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit