Seo om tähtsä märk ka võrokõisilõ, et Setomaa rahvas and’ rahvahääletüsel uma helü Setomaa valla puult. Tuu näütäs, et rahva tahtminõ saa selges iks sis, ku egäüts saa uma arvamisõ vällä üteldä ja perän kõik helü kokko loetas.

Mõni vallajuht või jo kõvva larmi tetä ja üteldä, et kõnõlõs rahva iist, a periselt rahvast takan ei olõ. Säänesama lugu oll’ jo ka võrokõisi man: Urvastõ ja Antsla vald otsusti kokko minnä päält rahva tahtmisõ teedäsaamist.

Täämbädses om Vanal-Võromaal är tuntu, et rahvas pass kokko kihlkundõ perrä. No ärtundmisõs läts’ aigu, midä riik and’ veidü. Segäsi ka 5000 elänigu nõudminõ ja tõmbõkeskuisi ülearvo tähtsäs pidämine. Kõgõ inämb om hallõ tuust, et osa Harglõ ja Karula kihlkunnast piät kokko minemä Valga liinaga. Ku iks riigi sundusõ pääle om tettü kehvi otsussit, sis olõssi õiglanõ nuu rahva tahtmisõ perrä üle kobista.

harju-ylle


Harju Ülle
päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit