Vaesusõga võitlõmisõ organisatsioonõ konföderatsioon Oxfam rehkend’ vällä, et maailma 62 rikkamba inemise käen om varra sama pall’o ku vaesõmbal poolõl kõgõ Maa inemiisist. Ehk sõs sama pall’o ku 3,6 miljardil vaesõmbal inemisel kokko. Tuu tähendas, et maailmal om 62 peremiist ja egä kõrd, ku ma auto paaki kütüst vala, vai McDonaldsist hamburgõri võta, massa umilõ peremiihile kümnist.

Kopkas, midä ma pääväst päivä elonpüsümises teeni, om õnnõ mu jaos raha. Panga jaos om raha kõgõpäält nummõr – ku tä om nõun mullõ lainu andma, pand tä mullõ määndsegi numbri pangakonto pääle. Peris rahha tä mängo ei panõki. Milles, ma nakka jo lainu otsast kuun intressega kinni masma.

Üleilmalidsõ rahaturu pääl om raha puhas kauplõmisõ abimiis. Tuu, et valuutakursi kõik aig muutusõ, and spekulantõlõ võimalusõ tuu päält miljardiid tiini. Ei määnestki tuutlikkust, innovatsiooni ega väärtüisi luumist. Raha tege rahha.

Turumajandus tüütäs õnnõ sis, ku tarvitaminõ kasus. Ku pall’o autokontserne, pudsunudsijidõ, mõsupulbri jne firmasiid ütstõsõga konkuriir?! Ku suurõ omma näide reklaamiraha?! Inämb ei tetä häste tüütävit massinit. Kõgõ mano om rehkendet, et ku sa ostat kallist tehnikat, sis piät sa õkva ka remondiraha mano rehkendämä. Ressurssi raiskas seo turumajandus.

Kõik ajava häüssä. Ku Ligi Jürgen ütles, et pensioni masminõ tüüaastidõ perrä trahv kõgõ tublimbit, sõs kes om kõgõ tublimb? Tohtri? Poliitik? Jurist? Ja mittetubli olõ ma ku kiränik, pottsepp, poodimüüjä, eelektrik ja santehnik?

Ku säädüseandja lask inkassofirmal võla sissenõudmisõl puul rahha otsa panda, sõs tä tege inkassomehest «tubli». Ku jurist virotas mullõ visiidi iist 90 €, perän paprin tuhnmisõ iist 300 € ja järgmädse visiidi iist viil 100 € otsa, sõs, hää, olkõ tä tubli pääle. A ku tä uma kempsu umbõ pasandas, pall’o tollõ vallalõvõtminõ santehnikulõ sisse tuu? 30 € tetäs är. Ega tubli käest ei või sa jo rohkõmb võtta.

Mis nõvvo poliitik and pritsimehele, rannakalamehele vai bussijuhilõ «tublis» saamisõs? Mängi lotot, jah?

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
ilma rahalda miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit