Võromaal om ümbretsõõri sõitnu egäsugust transporti, ka raamadukogobuss. Tuu naas’ sõitma 1973. aastal ja timä tii pääle jäi sis 23 lainamispunkti.

Noidõ kotussidõ pääl saisõ buss puul tunni vai tunni – nikani ku raamatit lainus anti. Bussi mahtu är üte küläraamadukogo täüs raamatit.

1990. aastal käve bussin raamatit lainaman päält 300 inemise, lainus võeti aasta joosul 5794 raamatut. Ku muial Eestin inämb raamadukogobussi es sõida (küte oll’ kallis ja inemiisi käve veidü), sis Võromaal pidi buss iks viil vasta.

1991. aasta 17. vahtsõaastakuu pääväl oll’ Võromaa volimiihi kogo külän Kesk-Soomõn Nilsiä vallan, et vasta võtta kingitüs – pruugit raamadukogobuss. Seo pildi pääl omgi nätä kingitüse vastavõtminõ.

Tuul aastal oll’ raamadukogobussi pruukminõ elläv: mugu inämb nakas’ pagolaisi-võrokõisi looming kodomaalõ jõudma ja tuud tahtsõ inemise lukõ. Om jo paossin elänü mitmit tunnõtuid võrokõisi: Kangro Bernard, Uibopuu Valev jt.

Raamadukogobussi juhtsõ Kängsepä Vambola ja raamatit and’ lainus Luisu Anneli.

Buss tekk’ ummi lainamistsõõrõ viil paar aastakka.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Raamadukogobussi vastavõtmisõ ja üleandmisõ kommisjon (kuralt): kats Nilsiä vallaammõtnikku, Võro maavalitsusõ kultuuriosakunna juht Kudu Ilmar, muusõumitüütäjäst tõlk Raudvasara Valdur, kunstnik Kuksi Viive, viil kats Nilsiä vallaammõtnikku, Võro maavalitsusõ humanitaarnõunik Laatsiti Rait, Nilsiä raamadukogo juhi, Võromaa keskraamadukogo juhataja Tillmanni Eha ja viil üts Nilsiä valla miis. Vana-Võromaa kultuurikua muusõumi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit