Joba seo puulpäävä, 17. veebruaril tulõ Varbusõ muusikamõisan kokko projektikoori Mehe mõtsast edimäne laululaagri.

Ütenkuun opitas Uma Pido miihikoori ja ütiskoori laulõ. Laulõ opitas tuuperäst, et minnä 2. juunil tulõvalõ võrokeelitsele Umalõ Pidolõ.

Laagripäiv lõpõs kell 19 salongiõdaguga, kon astva ummi laulõ ja juttõga üles Ilvesse Aapo, Pulga Jaan ja Rahmani Jan. Kolmõ laulutegijä ülesastminõ kand päälkirjä «Murõt ei olõ». Salongiõdagulõ saava tulla kõik huvilidsõ.

Ligemb teedüs internetist kodolehe varbuse.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit