Kuuli raadiost, et tiidläse omma vällä uurnu: pia läävä inemise tagasi ahvis. Ku inemise väega pall’o puutri ja teleka takah istva ja inämb sukugi ei liigu, sõs või nii juhtuda.

No ja pääliinah omgi asi käeh. Mito inemist omgi jo puu otsa tagasi lännü. A et Tal’nah om keelet tsirkusõh eläjit näüdädä, sõs pidi politsei nuu artisti ruttu puu otsast alla tuuma.

Mul om hää miil, et Võroh sai liina uhkusõs ollõv Katariina allee valmis inne, ku tan kah inemise tagasi puu otsa minemä nakkasõ.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit