Kunagi oll’ Võro liinan umaette asotus, kon latsi mängoasjo praavitõdi.

1964. aastal tetti ETKVLi poodi Juveel tõsõ kõrra pääl vallalõ teenindüskombinaadi Tamula pupipolikliinik.

1960. aastil oll’ mängoasjo veidü ja nuu olli kalli. Latsõ hoitsõ ummi lemmikit väega ja ku mõni katski läts’, oll’ ikmist pall’o. Sis tull’gi pupipolikliinik appi. Pildi pääl om nätä, kuis pupitohtri Urbaniku Elviira tege 1964. aasta keväjä kõrda pupi, kelle pää om kõvastõ vika saanu. Pupipolikliinikun tetti kõrda ka pehmit eläjit, massinit, rõivit jne.

Säälsaman man olli sukasilmi ülesvõtmisõ ja plastikaatmäntlide parandamisõ tüükua.

A seo nn Toonõkurõ maja (kunagidsõ umanigu Toonõkurõ Jakobi perrä) tõsõ kõrra pääl oll’ Eesti Vabariigi edimädsel aol pildimehe Zopa Gustavi ateljee.

Parla om tuu maja (Kreutzwaldi 34, Vabadusõ uulidsa nuka pääl) alomadsõ kõrra pääl söögipuut.

No om Vana-Võromaa kultuurikua muusõumin näütüs «Mina ka!», nätä saa ka vanõmbit mängoasjo. Oodami kaema ja jagama ummi mälestüisi vana ao mängoasjo kotsilõ.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pupikliinik Võrol Juveeli poodi tõsõ kõrra pääl. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit