Kasvi latsõn säändsen perren, kon olli kimmäle paigan miihi tüü ja naisi tüü. Naasõ es nakka ilmangi puid lahkma vai maad kündmä. Kellelegi es tulõ päähägi, et mehe pidänü tarrõ kraamma, mõssu triikmä vai pükse pressmä.

Ja nii ma lätsigi uma elutarkusõga ülikuuli ja sääl pia mehele. Mu miis oll’ lõpõtõnu Tartun tuukõrdsõ Tammsaarõ kooli ja harinu sääl pia egä õdak pükse pressmä. Ku mi sõs intrist eräkortõrihe kolisimi ja miis õkva edimädsel õdakul pressravva kuumas aiõ, naksi ma pükse viike paika säädmä. Oh sa taivas, ku miis karas’ ja haard’ mul püksi käest ja nakas’ esi pressmä!

Ma olli õkva hiitünü. Naksi sõs tassakõisi uurma, mille nii, ma olõ jo kotun esä ja lellä pükse pressnü maa ja ilm. Miis selet’, et ku tä keskkooli aigu uma tädi man kortõrin oll’, sõs täditütär palut’ tiä kõgõ vahtsõmbilõ püksele mulgu sisse ja tuuperäst tä press egä kõrd ummi pükse esi.

Täämbädse pääväni om mul hää miil tuu täditütre tettü «naisi tüü» peräst, kuiki põra tulõ seod püksepressmist tetä pall’u veidemb. Mu miis press seenimaani pükse esi ja niimuudu joba 53 aastat.

Alopi Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit