Äri tarkusõkivvega, tüütü provvakõsõ ja kriuhkalidsõ vanamehe – 17. Puiga näütemängopääväl sai nätä kirivit tegeläisi.

Võrokeelitsit näütemängõ mängiti kuus tükkü: Puiga kooli «Tarkusõ kivi», Mõnistõ «Ilodu pardsipoig», Vilustõ «Ütsindä kotoh», Harglõ «Tiatrin» ja Osola kooli kats tükkü – «Jussikõsõ 7 sõpra» ja «Kardoka Polli».

Latsi mängmist hindsi nii suurõ inemise (Allasõ Tiia, Tammiste Heli ja Liiva Jevgenia) ku Puiga kooli 9. klassi opilasõ.

Kõgõ parõmbas valiti Osola trupi näütemäng «Kardoka Polli».

Kats parõmbat poiskõist olli Rahmani Henn (vanamiis ja «Kardoka Polli» autor) ja Bondartšuki Stefan (tarkusõkivvega kauplõja Ants, «Tarkusõ kivi»).

Kats parõmbat tütrikku Marozovi Siiri (bravuuri-daame «Tiatrin») ja Rahmani Elo (vanamutt, «Kardoka Polli»).

Eräpreemiä saiva Kõivu Kirsika (Mõnistõ), Ermeli Oskar (Osola), Vaidre Sandra (Mõnistõ), Rodima Marette (Osola «Jussikese 7 sõpra»).

9. klassi opilasõ anni vällä ka preemiä huvitavidõ rõividõ iist (jälle pardsipoig Grigori Karl Theodor), julgusõ iist (Bondartšuki Stefan), hää keele iist (Ermeli Oskar) ja kõgõ nal’alidsõmba tegeläse avvohinna (Rahmani Henn).

Harju Ülle


Marozovi Siiri (kübäräga bravuuri-daame) Harglõ kooli näütemängun «Tiatrin». Harju Ülle pilt


Osola kooli «Kardoka Polli» valiti Puiga näütemängupäävä kõgõ parõmbas tüküs. Harju Ülle pilt


Bondartšuki Stefan (tarkusõkivvega kauplõja Ants Puiga kooli näütemängun «Tarkusõ kivi»). Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit