Tõist kõrda peetäv Pühäjõõ käsitüülaat tuu kokko hulga esi käsitüümeistriid.

Laadu pääl saa osta käsitüüd õkva meistre käest ja mano uuri, kuis ja minkast timä kaup tettü om. Päält käsitüü müvväs ka talokraami.

Laat tulõ 12. põimukuul Sõmmõrpalo vallan Varõsõ küläliisimaja man ja nakkas pääle kell 10. Laadu lõpõtas Tauli Anu ja Noormaa Tarmo kontsõrt.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit