Üts vinne vanamiis viidi vägüsi haigõmajja. Es olõ tä sääl millegagi rahul ja helist’ kodo, et tulkõ no perrä.

Saadõti tälle üts noorik küllä, et tuu panõssi papilõ mõistust päähä ja aigu viidässi. Papi sai süäme puhtas kõnõlda.

A sis tull’ õdagusüük. Papi kai ja imeht’: vai jummal, taa om külh pudõr tarakannõga!

Oll’ olnu riisipudõr, kohe rosina sisse segätü…

Raudkatsi Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit