Säänest priinimme om pantu küländ veidü ja päämädselt Eesti keskjaon, a tõisi siän ka Harglõ ja Karula kihlkunnan. Parhilla om sääntse priinimega inemiisi umbõs saa ümbre.

Nii nigu naabrimaiõn, om ka mi priinimi tulnu edenimest Valentin, miä om lühembäs lännü ja saanu kujos Valtin. Kõgõ vanõmba sääntse priinime omma teedä 1826. aastast ja sääl om peris must-valgõ pääl nätä, kuis perekunnanime omma tulnu peremiihi esä nimest Valtin (Koikkülän) vai Valentin (Mähklil). Valtina külä nimi Antsla lähkün om saanu Valtina talust ja veskist, a talunimi iks ummakõrda taastsamast edenimest. Edenimi tulõ pikembäst vormist Valentinus, miä tähendäs Itaalia liina Valencia inemist, valencialast.

Täämbäst sõbrapäivä kutsutas kah valentinipääväs pühämiis Valentinusõ perrä. Et Rooma riigin oll’ pall’o inemiisi, kedä kutsuti Valentinus, sõs oll’ ka varajadsõ kristlusõ pühämiihi seo nimega mitu, a ao joosul omma legendi kokko sulanu. Valentini peeti kar’ussidõ pühämehes. Armastusõ pühäk sai timäst Inglüsmaal, pääle tuud ku kiränik Geoffrey Chaucer 14. aastasaal valtinapäävä armastusõst luulõt’.

Fastrõ Mariko, Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit