Nimel om parhilla Eestin 116 kandjat. Vähä tõistõ ehk seoilmaaigsõ eesti keele reegli perrä kirotõdul nimekujul Truia om katõssa kandjat. Seo nimi panti õnnõ Vahtsõliina kihlkunnan ja ildamb ka Setomaal.

1820. aastagal om opõtaja Masing vahtsõhe personaalraamatuhe kandnu Tammõ külä Sae talu ammu koolnu popsi Kersna ja timä katõ poja perekunna ja pandnu nimes Truija (kirot’ Truÿa, a tuud loeti iks sammamuudu). Noist poigõst Juhanist jäi perrä õnnõ tütär, a Jakobil oll’ kats poiga, Kaarli (Karl, sündünü 1800) ja Jaan (sündünü 1803). Õigustüteldä – nimä olliki ainukõsõ mehe, kiä nime pandmisõ aigu ellivä ja nime ka edesi veivä.

Nimi, mille nä saiva, tähendäs Truia liina, Trooja täämbädsen eesti keelen. Vanakreeka keelen kirotõdi Τροία (saksa keelen külh Troja ja vinne keelen Тро́я, minkast om tullu täämbäne eesti nimekuju). Vahtsõliina priinimest sõltumada om mitmal puul tegünü kotussõnimi Truia liin ~ linn. Tuu om võinu tähendä näütüses popsiküllä vai külä nukka, kon hulga mõisamoonakit ja antvärke kuun eläs. Truia liin om Ahja mõisa Akste külän, Truia linn om Virumaal Läsna külän.

Raadi mõisan Tartu külle all panti umbõs 1822–23 priinimi Troija, kirotõdu ka Troiga. Tuu nime sai 18. aastasaa lõpul Vahtsõliinast tulnu Jakobi pere. Või arvada, et ku vähä uuri, sõs tulõ vällä, et tuu Jakob oll’ Vahtsõliinan Truija nime saanuidõ lähküst sugulanõ.

Viil võeti seo perekunnanimi 1921. aastagal Setomaal Ant’kruva külän, miä om õkva edimäne külä Tammõlt üle Piusa minnä. Kas nime võtnu Miki uma naasõga kuulu Vahtsõliina Truija hõimu, tuu olõ-i mullõ teedä.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit