Seod nimme kand Eestin 158 inemist, lisas om viil 27 nime Sirak kandjat. Taa panti umal aol 14 mõisan Liivimaal ja 10 mõisan Eestimaa kubõrmangun. Nimi om peri piiblist, kon om olõman Jeesus Siiraki raamat, üteldäs ka Siiraki tarkusõraamat vai lihtsäle Siirak.

Luthõri Martin jätt’ Siiraki raamadu külh umast piiblist vällä, nii et taad hariligun eestikeelitsen piiblin är es trükitä, a tartu keelen ilmu Jesusse Siraki Ramat 1796. aastagal. Siirak oll’ paarisaa aasta iist piibli apokriivast üts populaarsõmbit raamatit, selle et timä tekst om tõtõst väega hää, kujundligu ütlemise ja võimsa poeetikaga. Nii loiva opõtaja saksakeelist Siirakit (Sirach), et jutlusõlõ värvi ja väke manu anda.

Siiraki raamadu lugu om kah esieräline: timä kreeka keelen kirjapandja om ütelnü, et autor oll’ tõlkja hindä vanaesä, kirot’ heebreä keelen. Heebreäkeelitsest tekstist om tõtõst õnnõ juppõ siin-sääl alalõ, a tegu om tuun mõttõn joba hariligu kirändüsega, et tõlkmisõ aastak om teedä, 117 inne Kristust ja kirotamisõ aig koskil aastak 180 inne Kristust. Heebreä keele kaudu om autorit naatu tundma ka hoobis nimega Ben Sira.

Perekunnanimme Sierach tull’ Tartun ette joba 1816. aastagal. Ku taad talurahvalõ nimes panti, kirotõdi inämbäste Sirak, a ka saksa muudu Sirach. Ka Vana-Antsla mõisa Püve Kaarli (s 1804) uma perrega sai edimält priinime Sierach.

Eestistämisel om nimme Siirak vahetõt nimmis Laansoo, Mändla ja Siir. Nimme Sirach om muudõt nimes Sillamaa, nimme Sirak nimes Voore. Nimme Siirah om muudõt nimes Siira.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit