Seod nimme kand Eestin 20 inemist. Panti taa katõn kotussõn, Mooste mõisan Võromaal ja Kose-Uuemõisan Harjumaal. Moosten oll’ nime valijas arvada Põlva opõtaja Schwartz, kiä pandsõ taa Kauksi külä Sepä (Seppa) Jakobi Tuuma perrele. Hingerevisjoni perrä oll’ Toomas Hindriku poig. Nigu nätä, oll’ nime alussõs häste tavaline Sepä lisanimi ja mängülidse köüdüsse kuunimega om loonu priinime andja. Kauksist läts nimi ka ruttu lakja, Tuuma vanõmba poja Sepä Juhani tütär Anne läts Nõo kihlkunda, noorõmb poig Sepä Jaan läts edimält Ruusalõ, a timä poig Jaan läts edesi Põlgastõ mõisalõ ja tõnõ poig Viidrik Tilssi.

Kose-Uuemõisan sai seo nime Kanavere külä Siimu talu pererahvas, Jaagu poig Tõnu uma perrega. Sääl või olla, et suurõn mõisan valiti nimmis lihtsalõ sõnnu, näütüses om Uuemõisan pantu tüüriistanimmi, midä muial ette ei tulõ, nigu Sablon ja Vaaderpass.

Eestistämise aigu om nimest September ka vallalõ üteld, asõmalõ võeti Kaiu Tal’nan, Pindma Vao vallan ja Soomet Kõllõstõ vallan.

Ladinakeeline kuunimi tulõ sõnast septem ’säidse’, selle et vanan Rooman nakas aastak märdsikuuga. Vanõmba põlvakõsõ ütli nii kuunimme ku priinimme vällä rõhuga edimädse silbi pääl: `Septembri. No üteldäs joba rohkõmb eesti keele muudu: Sep`tembri.

Kõivu Madisse ja Runneli Hando näütemängün «Küüni täitmine» kõnõldas pikält ütest tegeläsest, kaomeistrest nimega Kindralimõisa London. Septembrit mainitas sääl ku ütte timä kundõt. Peris elu Kindralimõisan (Puskaru külän Tilleoru veere pääl) elli just Septembri-nimeline peremiis. Selle kutsutas Kindralimõisat ka Septembrimõisas. No omma tuu lajalt tunnõdu kotussõ mõlõmba nime maa­registrist kaonu, vahtsõnõ nimi asõmalõ pant, a maamõõtja om iks vist midägi Septembri nimest tiidnü, selle et nurmõtükkele omma pantu nime Augusti, Juuni ja Mai.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit