Nimel Sai om täämbädsen Eestin 126 kandjat, nimel Saia 121 ja nimel Saija 19 kandjat. Sai panti kokku 15 mõisan, Saia 5 mõisan.

Võromaal panti Sai 1809 Kanepi khk Tammõ mõisa Suuna talu kodapoolitsõlõ. Kuigi Põlgastõn om vana talunimi Saia, mõtõl’ opõtaja Roth vist lihtsäle saia pääle, selle et pandsõ ka nimmi nigu Leib ja Nisu. Sõna sai alussõs arvatas olõvat saajaleib ’pulmaleib’.

Vahtsõliinan 1820 panti Sai Tilga külä suurõlõ perrele. Edespiten panti Sai ka Kasaritsa Kaabistu külän ja Vana-Antsla Kobela külän. Suurõmba suguvõsa muial Eestin nimetedi talu perrä Parasmaa mõisan Pärnumaal ja Ropka mõisan Tartumaal. Oll’ mitmit kotussit, kon Sai panti priinimes vaeslatsõst näiolõ vai latsõga tütrikulõ. Nii om joba varrampa kirja pant kutsmis- vai sõimunimi Saia Krõõt Võnnu Kuristal ja Saia Kai Kose kihlkunnan. Purdi mõisan Järvämaal panti seo nimi Saia sanna elänikele. Petserimaal 1921. aastagal võeti nimi Sai katõn perren.

Nime Saia päämine Võromaa algkodu om Saia talu Järvere mõisa Alakülän. Säält levisi nimi joba varra näütüses Viitinäle. Muist kotussist, kon nimes panti Saia, omma tähtsämbä Ervita mõisa Koeru kihlkunnan ja Vana-Vigala Läänemaal. Säälgi saadi nimi talult. Virumaal om kõgõ rohkõmb nime Saija kandjit, osa näist om hoobis Kurkula puulsaarõ ingerläisi juuriga.

Ku priinimi om saad vanast talunimest, om põhjas hoobis inemisenimi. Inemisenime alussõs peetäs piibli prohvõtinimme Jesaja, midä «Wastne Testament» kirot’ kujul Esaia ~ Esaias. Vinne õigõusun kirotõdas Иса́ия (Issaija) ja pruugitas suulidsõlt kutsmisi Са́я, Сай ja Са́йка.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit