Täämbä om rahvakallendri perrä markusõpäiv. Markusõpäiv sai uma nime pühä Markusõ perrä, kiä kirot’ üte nelläst evangeeliumist – Markusõ evangeeliumi.

Markus om vanast Roomast peri edenimi ja tuu tähendäs ’sõajummal Marsilõ pühendet’. Nime variandi omma Margus, Margo, Mark, Marko, Marek jt, a ka Marx ja Merkel. Kõik nimä võiva täämbä pitä umma nimepäivä.

Margus ja Markus omma täämbädse ao Eestin ka perekunnanime. Perekunnanimme Markus om 330 inemisel ja perekunnanimme Margus 231 inemisel. Priinimme Markus om pant nii Põh’a- ku Lõuna-Eestin, a priinimme Margus õnnõ Lõuna-Eestin, säälhulgan Saarõmaal. Võromaal om mõlõmbat nimme pantu Vana-Antsla mõisan, a Margus olõ-i sääl edesi lännü. Markus om priinimes pantu ka Räpinäl Miiksi mõisa Naha külän, kon Markusõ om olnu ka vana lisanimi.

Priinimes omma mõlõmba saanu kas esänime vai talonime perrä. Hää näüdüs tuu kotsilõ om löüdä Tartomaalt Tarto-Maarja kihlkunna Kavastu mõisast, kon Margussõ talon elli vanaperemiis Margus ja perenimes annõti ka Margus. Ka Narva-tagotsõl maal, miä oll’ Eesti osa, panti priinimes Markus, a esänime Mark perrä, miä omgi inämb õigõusunimi.

Fastrõ Mariko

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit