Nimekujul Kroonberg om täämbädsen Eestin 39 kandjat, vanna vai saksa muudu kirotõdul nimekujul Kronberg 59 kandjat. Säänest nimme omma sakslasõ ka varõmb kandnu, a eestläisile panti taad kümnen mõisan. Vana-Võromaa suurõmba suguvõsa omma Saru mõisast Harglõ kihlkunnast ja Vidrike mõisast Otõmpää kihlkunnast. Pall’o nime saajit oll’ 1816, 1826 ja 1834 kirän mõisarahva hulgan: mõisatüülise Oti mõisan Saarõmaal, Taali mõisan Torin, Vidrikel, aidamehe pere Halingal, tarõtütrik läsknaasõst imäga Haljava mõisan Harjumaal, kutsari pere Orgmõtsa mõisan Järvämaal ja poissmehest kutsar Väimälä mõisan Põlva kihlkunnan. Õnnõ kolmõn mõisan panti nimi puht-taluinemisile: Meeri mõisan Tartu küle all Krooni talun, Ahaste mõisan Mihkli kihlkunnan ja Saru mõisan.

Võissi arvada, et nimi om selge: algus tulõ sõnast kroon, saksa keeli Krone, vinne keeli корона, inglüse ja ladina keeli kah corona. Ja berg om muiduki mägi. A kahtluisi tege just kõgõ suurõmba, Saru mõisa suguvõsa nimi. Tuu saajit elli 1826 katsõn talun, muuhulgan Inna ja Järve (Ubajärve veeren) peremehe. Eleti ja olti ka peri Linnardi talust, minka tõnõ nimi om Kurõmäe. Just Kurõmäest Saru perekunnanimi saksa kiilde tõlgit omgi. Mi tiiämi külh muudsa saksa keele sõnna Kranich ’suukurg’, a tiiämi ka, et kraana – saksa keeli Kran – muud ei tähendä ku kurgõ. Vanõmbal aol oll’ kurg alambsaksa keelen krōn [kroon] ja mäepoolõ Saksamaal krone. Ka Põh’a-Saksa harilik väiku kotussõ nimi Kronberg ei tähendä inämbäste Kroonu- vai Kuningamäke, a lihtsalõ Kurõmäke.

Saru vallan võeti eestistämisel Kronbergi asõmalõ Alliksoo ja Mõnistõ vallan vana paigapäälne nimi Ploomipuu. Tsooru ja Senno vallan võti inneskidse Kroonbergi~Kronbergi vahtsõs nimes Kroonmäe. Üts Tsooru Kroonberg võtt’ ka Saare ja üts Krabi uma Kroonmägi.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit