Seod nimme kand Eestin 30 inemist. Kõiki näide nimi om peri Järvere Alaküläst Piho talust, kon seo nime saiva Piho Mihkli uma perrega ja tuus aos jo kadunu Piho Piitre poig Piitre uma perrega. Taasama puja Piitre man om keriguraamatun ka märküs, et ristmise kirju perrä Samul. Et kutsma naati tõistõ ku ristit, oll’ tuudaigu tavalinõ. Huvitav om ka tuu, et naidõ katõ perre priinimi hingerevisjonin 1834 ja ildambki om Kinnas. Olõ-i sõski teedä, et kiäki perrätulõjist olõs nime Kinnas all elänü.

Tõnõ kotus, kon Kinna priinimes panti, om Läänemaal Martna kihlkunnan Laikülä mõis. Sääl sai tuu õnnõ 47aastanõ tiinjätütrik Mari, kinka esä oll’ olnu Kinnassilla Thomas. Ütelegi muulõ inemisele tuu nimi edesi es lää, a hää om sõski teedä, et Laikülän om olnu kotus nimega Kinnassild.

Järvere oll’ Sõmmõrpalu mõisa osamõisa Urvastõ kihlkunnan. Minkast seo Urvastõ kihlkunna Kinna nimi tulõ, olõ-i selge. Üts, midä arvada, om sõna kinä, midä kirotõdi vanan kiräviien õkva nii: kinna. A vähämbält 20. aastasaal om seod suguvõssa suulidsõn keelen kutsut iks Kinna, mitte Kinä. Kirja pantu om sõski viil ka nimekujjõ Kinno ja Kina. Või ka arvada, et äkki om sõski alguperäline hingerevisjoni Kinnas. Ku üten Piho talun panti priinimes Piho (tähendäs tsirku, eesti keelen peoleo), sõs või jo olõta nimeandja keelemängu, et piho omma ka kässil ja kätte käü kinnas. Ku nii, sõs ei olõ tuu Kinnas nime saajilõ joht miildünü ja nä omma vähämbält keriguopõtajalõ üles andnu nime ilma s-ildä.

Kinna oll’ jo inne priinime saamist velitsideusku, agara meelega suguvõsa. Mihkli poig Kinna Hindrik (s 1810) sai 19aastadsõlt Järvere-Mustja kuulmeistres ja oll’ ammõtin 42 aastakka. Piitre poig Jaak (s 1830) oll’ üldse kõgõ vanõmba sünnüaastaga eestläne, kiä uma jala 1900. aasta paiku Kanadan Alberta provintsi maa pääle pandsõ. Tima pojapoig Fritz ehit Medicine’i jõõ pääle edimädse betoonist tammiga veski, Fritzu lell Hindrik jälleki jõudsõ olla nii asunik Kanadan ku sotsialismi ehitäjä Nõvvukogu Liidun.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit