Perekunnanimel Hanimägi om täämbädsel pääväl 65 kandjat. Tuu nimi om edimält annõt õnnõ Harglõ kihlkunnan Saru külän Leegustõ talun, a ka üten Põru talun. Leegustõ talu Hanimäe nimega inemiisi kutsuti küläkeelen nimega Leegust-Pipi. Tuu tulõ võru latsikeele sõnast pipp : pipi ’piim’ ja arvada näüdäs’, et tuu talu inemise kanni nii valgit rõivit nigu piim. Perekunnanimi annõti mäekundi perrä, miä oll’ Leegustõ talu maa pääl.

Suguvõsauurja Poveli-Puusepä Evelini tiidmise perrä om Harglõ muud, et hindäle lubati perekunnanimi esi valli ja et ütte nimme kandsõ õnnõ üts suguvõsa. Taa olõ-i muialpuul nii väega harilik. Nii sõs piässi olõma, et kõik Harglõ juuriga Hanimäe nimme kandva inemise piässi olõma esäliini piten kavvõst sugulasõ. Nimme om eri paprin kirja pant eri muudu, küll Hannimäggi, küll Annemegi. 19. aastagasaa edeotsan om üts saksastunu pere taasama nime tõlknu saksa kiilde ja saanu Genseberges. Ildamb om eestikiilne nimi jälki tagasi võet.

Ku setokõisilõ anti nimmi, sai 1921. aastal perekunnanime Hanimägi ka kats Pankjavitsa valla peret.

Perekunnanimi Animägi om annõt õnnõ Mulgimaal Karksin Polli mõisan Lilli külän ja arvada om tuu nimi valit kah mäe, suurõ Annõmäe perrä. Üts kõrd om taasama nimi võet hindäle ka eestistämisel nime Risu asõmõlõ. Täämbädsel pääväl om Animägi 30 inemise nimes.

Fastrõ Mariko

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit