Minevä nätäl oll’ president Kaljulaidi Kersti tõist vuuri Kagu-Eestin tüül. Riidi, 20. süküskuul käve tä tutvas saaman Võro instituudi rahvaga. Päämine aig presidendi 40-minotilidsõst külänkäügist kullu instituudi direktri Kuuba Raineri ettekandõ pääle, kon tä kõnõl’ presidendile Võro instituudi tegemiisist ja võro keele aoluust.

Nii sai president teedä, et võro kiil om väega vana kiil ja taan keelen om ammust aost ka raamatit ja aolehti vällä antu. Kuuba Rainer pand’ võro keele ka tõisi maailma kiiliga kõrvuisi ja tuust tull’ vällä, et võro kiil om küländ suurõ kõnõlõjidõ arvuga kiil, a timä parhillanõ sais ja püsümä jäämise luutusõ omma keskmädse. Viil kõnõl’ instituudi direktri tuust, midä parhillatsõl aol võro keele ja kultuuri alalõhoitmisõ hääs tetäs.

President ütel’ opitunni lõpõtusõs, et sai teedä hulga põnõvat ja timä pruuv naada nuuriga kõnõldõn vällä tuuma tuud, et om tähtsä teedä ummi juuri, tuud paika, kost su edevanõmba peri omma.

Rahmani Jan


Lavva takan istusõ Võro instituudi rahvas Kuuba Rainer, Eichenbaumi Külli, Tigasõ Merike, Kalla Urmas ja Eesti Vabariigi President Kaljulaidi Kersti. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit