Luuduskaitsõ all ollõv
Pranglilaanõ ristipetäi.

Kõivupuu Marju pilt

Mihklipääväl pühitsedi Lõunõ-Tartumaal Pranglilaanõn ristipedäjä man sisse palvõpink. Luudusõkaitsõ all ollõv Kaatsi ristipetäi om üts piätüspaik palvõrännutii pääl, miä lätt Tal’nast Piritä kloostrõ mant Vahtsõliina kandsi manu.

Piritä kloostri sõpru seldsi iistvõtmisõl tuu pink sinnä sai. Pingi tegemist kõrrald’ Pareki Lagle, kinkalõ ma tsipakõsõ nõvvu kah anni. Palvõrännutii kotsilõ saa lähembält lukõ internetist aadrõsi palverand.ee päält.

Pingi õnnist’ sisse Kambja koguhusõ opõtaja Mõttusõ Andrus.

Ilm oll’ väega hää, päiv paistu mi pääle. Õnnõ kavvõmbast oll’ kuulda sae hellü.

Mul om hää miil, et ristipuid mõistõtas maastigu ja perimüse tähtsämbäs tegemise man kultuurilidsõlt är tarvita, mitte ei raota näid maaha.

Kõivupuu Marju,
ristipuiõ uurja

 


Pingi vallategemise ja pühitsemise man. Pilt Kõivupuu Marju kogost.

 


Pingi külge om tett ka väiku teedüstahvli taa ristipedäjä ja ülepää ristipuiõ kotsilõ. Kõivupuu Marju pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit