Põlva rahvaharidusõ selts saa 110 aastakka vanas. Tuu tähistämises kõrraldõdas 6. joulukuul kõnnõpäiv, kon kõnõldas Hurda Jakobist, Põlva kandist ja rahvaharidusõ seldsist.

Võro keele uurja Kalla Urmas kõnõlõs Hurda Jakobi kodokülä keelest ja keelejuhtõst. Kirändüseuurja Allasõ Tiia võtt jutus Põlva kandi lõhna, Eesti kultuuriseltse ütisüse auesimiis Haameri Valter kõnõlõs tuust, midä tähendäs Hurda Jakobi nimeline Põlva rahvaharidusõ selts timä jaos.

Kõnnõpäiv peetäs Põlva kultuurikeskusõ salongin, alostus om kell 13.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit