14. vahtsõaastakuu pääväl oll’ lõõdsapääliinan Põlvan Talina TV saatõ «Rahvalõõts» finaal, mille võitsõ 9aastanõ lõõdsapoiss Arula Ainar.

Võitja om julgõ ja vägeva lauluhelüga pillimiis Suurõ-Jaani kandist. Kuna pillimängun tä viil ässä-klassi ei jõvvassi, selle omma mõnõ as’atundja ütelnü, et rahvahääletüse võitsõ nunnumiitre.

Tõsõs mängse hinnäst Kooli Kristi ja kolmandas Järve Ants. Põlva rahvalõ miildü iks kõgõ inämb uma kandi miis Hinrikusõ Henrik. Viil pässi «Rahvalõõdsa» finaali Pikä Tiina ja Lumõ Aigar.

Nuuri oll’ lava pääl rohkõmb ku saalin – tuu näütäs, et lõõdsamäng om elojõun.

Naisivägi (girl power) om kah tävveste olõman: kõik lava pääl eräle pilli mängnü naasõ – Pikä Tiina, Kooli Kristi ja eelmädse «Rahvalõõdsa» võitja Semmi Kristin – mõistva pääle pillimängu viil ilosalõ laulda.

Oll’ kuulda, et «Rahvalõõtsa» piledi olli juba kuu aigu tagasi vällä müüdü. Pidol oll’ mõnnus rahvas, lõõdsaelo vidäjä Tartese Heino tennämine läts’ väega süämele.

Kuundorkestri sai külh õnnõ kolm luku tetä ja oll’ nätä, et pillimehe tahtnu viil mängi, ku ei olõs pidänü saatõ lõpuga pito är lõpõtama.

Hallik-Konnula Airi


«Rahvalõõtsa» võitja Arula Ainar (kural), Põlva rahva lemmik Hinrikusõ Henrik ja tõsõ kotussõ saanu Kooli Kristi. Semmi Riho pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit