Lehekuu alostusõst om Põlva talorahvamuusõumin vahtsõnõ püsünäütüs, miä kõnõlõs algharidusõ saamisõ luku Vanal-Võromaal.

Eräle omma vällä tuudu teedä-tunnõdu mi kandist peri inemise, kiä omma haridust edendänü.

Nätä saa, kuis sai algusõ maarahva lugõma oppaminõ. Teedä saa ka tuud, määne vahe om valla- ja kihlkunnakoolil ja määndse säädüse kooli kotsilõ käünü omma.

Juttõ ja pilte abiga saa aimu koolielost tsaariaol, Eesti aol, sõtu aigu ja Nõvvokogodõ aol.

Viil lubatas istu vanan koolipingin ja näüdätäs vanna koolilatsi jaos mõtõldut kolmõ kotussõga kemmergut.

Näütüse kujondaja om kunstnik Margna Epp.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit